Vol 1, No 2 (2022)

Pada edisi ini dikususkan kajian teks dalam buku pelajaran Bahasa Jawa

Table of Contents

Articles

Alfina Diah Ayu Prasanti, Bambang Sulanjari
PDF
1-10
Aprilia Kurnianingrum, Bambang Sulanjari
PDF
11-20
Arum Wulandari, Bambang Sulanjari
PDF
21-33
Aurora Kusuma Ratu, Bambang Sulanjari
PDF
34-42
Gabriela Febriani, Bambang Sulanjari
43-52
Kristin Natalia, Bambang Sulanjari
53-62
Reny Anindhita Safarina, Bambang Sulanjari
PDF
63-73
Rizka Auliya Rahmawati, Bambang Sulanjari
PDF
74-87
Rizky Iswahyudi, Bambang Sulanjari
PDF
88-97
Shinta Widyanti Putri, Bambang Sulanjari
PDF
98-109
Umi Nurkhayatun, Mardiyansyah Mardiyansyah, Yuli Kurniati Werdiningsih
PDF
110-128