Vol 10, No 1 (2022)

Sasindo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurnal Sasindo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia volume 10 nomor 1 (Januari 2022).

Table of Contents

Articles

Vega Yuni Setyani, Siswanto PHM, Raden Yusuf Sidiq Budiawan
PDF
Nurul Hidayah, Eva Ardiana Indrariani, Rawinda Fitrotul Mualafina
PDF
Mega Krisnawati Pamungkas, Asropah Asropah, Rawinda Fitrotul Mualafina
PDF
Annisa Nurwulan Maulida, Sri Suciati, Zainal Arifin
PDF
Abdul Munir, Ambarini Asriningsari, Eva Ardiana Indrariani
PDF
Lita Sasmita Aji, Harjito Harjito, Ahmad Rifai
PDF
Atrivika Rohmah Nisa Utami, Asropah Asropah, Azzah Nayla
PDF
Fara Dianti Ayu Wardani, Eva Ardiana Indrariani, Azzah Nayla
PDF
Endang Sukmalinda Septiyantri, Asropah Asropah, Azzah Nayla
PDF
Nurlaila Nurlaila, Ahmad Rifai, Azzah Nayla
PDF
Ayu Yunita Sari, Ngatmini Ngatmini, R. Yusuf Sidiq Budiawan
PDF
Virda Eka Pratiwi, Sri Suciati, Pipit Mugi Handayani
PDF
Diana Resmi, Sri Suciati, Rawinda Fitrotul Mualafina
PDF
Dewi Rahmawati
PDF
Vina Astriningsih, Agus Wismanto, Azzah Nayla
PDF
Eko Vendy Nugroho, Siswanto PHM Siswanto PHM, R. Yusuf Sidiq Budiawan
PDF
Ratu Putri Kusuma Dewi, Siti Fatimah, R. Yusuf Sidiq Budiawan
PDF
Dian Riska Murniati, Ambarini Asriningsari, Zainal Arifin
PDF
Siti Arifah, Hodairiyah Hodairiyah, Abd. Azis
PDF
Khofifah Indah Sari, Agus Wismanto, R. Yusuf Sidiq Budiawan
PDF